Listening Skills“ – Az értő meghallgatás képessége

Üdvözöljük az Oktatási módszerek az érzelmi jóllét támogatásáért projekt honlapján!

Meggyőződésünk szerint mindenki megérdemli, hogy meghallgassák és érzelmi támogatást kapjon, amikor szüksége van rá. Ebben az értő meghallgatás készsége kulcskompetenciaként játszik szerepet. A hallgató fél együttérző odafigyelése és érzelmi stabilitása biztosítja a felek érzelmi jóllétét a magán és üzleti életben egyaránt.

Ezen az oldalon egy olyan projektről talál információkat, amelyet négy ország érzelmi támogatás és krízisintervenció területén dolgozó szervezetei és kutatóintézetei hoztak létre.

A projekt célja az értő meghallgatás készségeinek fejlesztése az európai lelki elsősegélyszolgálatok önkéntesei számára, valamint egy tudományosan megalapozott, praktikus gyakorlatokra épülő 120 órás képzés létrehozása a segítő meghallgatás alapvető készségeinek elsajátításának céljából, minden érdeklődő számára. A tréning hatékonyságát tudományosan megalapozott módszerekkel mértük. Célunk, hogy a mindennapi vagy üzleti életben, valamint az önkéntes segítő munka során a lelki támogatásban az empátián, a másik tiszteletén és az együttérzésen keresztül, érzelmi stabilitásukat megőrizve hatékony segítséget tudjanak nyújtani a képzés résztvevői a környezetükben élők számára.

IFOTES EUROPE Logo
European Union Erasmus Plus Logo
IFOTES EUROPE Logo
European Union Erasmus Plus Logo
Icon with an ear

A meghallgatás

Előfordult már, hogy hiába próbáltad megértetni egy barátoddal, hogy amiről beszélsz, mennyire fontos számodra?

A projektről

A projektben feltérképeztünk 92 szervezetet, amelyek érzelmi támogatást nyújtanak Európában, elsősorban a résztvevő négy országban.

A képzés leírása

A képzés tartalmaz egy 30 órás előkészítő-felkészülő modult, amelyet egy 40 órás, személyes (kiscsoportos) tréning követ.

A meghallgatás

Icon with an earElőfordult már, hogy hiába próbáltad megértetni egy barátoddal, hogy amiről beszélsz, mennyire fontos számodra?

Volt már olyan, hogy az elképzelésedet kinyilvánítottad és azt a többiek értetlenkedve fogadták? Vagy valaki váratlanul megvádolt, hogy nem érted, mire van szükséged ott és akkor? Hogy mi történik ezekben a helyzetekben?

A válasz: hibás a kommunikáció – ugyanakkor ezt a jelenséget különböző szituációkban mindannyian megtapasztaltuk életünk során. Eredménye félreértés, zavar, ellenségeskedés, vagy akár a kapcsolatok megromlása is lehet.

„Értő hallgatónak” lenni az egyik legfontosabb és legcsodálatosabb készség, ami a miénk lehet. Ennek ellenére kevesen tudják, hogyan válhatnak jó hallgatóvá, mert senki nem tanította vagy fejlesztette ezen a téren készségeinket és talán még kevesebben figyeltek oda ránk együttérzéssel, tisztelettel, megértve a verbális és nonverbális kommunikációnkat. Azonban, mint a legtöbb készség, úgy ez is tanulható!

Habár rengeteg nagyszerű könyv található a kommunikációról és arról, hogyan fejezzük ki magunkat, igen nehéz olyat találni, amelyiknek a témája: a figyelmes, értő hallgató. Sok alapvető készség van, amelyek létfontosságúak ahhoz, hogy tudjuk, hogyan kell értőn hallgatni a másikat, valamint ezek a kompetenciák a kommunikáció minden formájához elengedhetetlenek

Szerencsére van néhány alapvető gyakorlat, amelyek segítenek eligazodni a mindennapi kommunikációban. Ezek az érzelmek kifejezéséről, az értékek elismeréséről, a partner tiszteletéről, a szükségletek visszatükrözéséről, a másik valóságképének megértéséről és elfogadásáról, az információk rendszerezéséről és a helyes kérdésfeltevésről szólnak.

A projekt ezeket a készségeket és kompetenciákat kutatta, gyűjtötte össze és interaktív gyakorlatokon keresztül adja át őket a résztvevőknek.

A projektről

Icon with Group of PeopleA projekt első részében feltérképeztünk 92 szervezetet, amelyeknek célja, hogy érzelmi támogatást nyújtsanak Európában, elsősorban a résztvevő négy országban.

Két kérdőív segítségével gyűjtöttünk adatokat – az egyik a már létező képzési lehetőségekről szólt az érzelmi/lelki egészség megőrzése és fejlesztése területén, a másikkal pedig az értő meghallgatás legfontosabb komponenseit kívántuk meghatározni (572 személy vett részt Európából a felmérésben az említett szervezetektől).

A felmérések eredményei segítségével meghatároztuk az „értő meghallgató” profilját, jellemzőit, és felépítettünk egy olyan képzést, amelynek célja ezen készségek megalapozása, erősítése és a gyakorlati életben való használat gyakorlása. A képzési program 30 óra saját felkészülésből online tananyagokon keresztül, 40 óra személyes tréner által biztosított képzésből és 50 óra terepgyakorlatból áll.

A projektben résztvevő partner szervezetek meghatározták a képzés részleteit, egy eszköztárat állítottak össze a képzési anyagokból, gyakorlatokból, felhasználva elméleti tananyagokat, multimédiás eszközöket és irányelveket, hogy mérni és fejleszteni lehessen azoknak a készségeit, akik ezen a területen aktívak, vagy a mindennapi életben létrejövő kommunikációs készségeiket kívánják jobbá tenni.

A képzés hivatalos elismertetése érdekében a teljes tréning egy kézikönyv formájában készül el, amely meghatározza azokat az alap készségeket és kompetenciákat, amelyeknek a megerősítése és fejlesztése a cél.

A képzés leírása

Icon with Group of People

A képzés egy 30 órás előkészítő-felkészülő modullal kezdődik, amelyet egy 40 órás, személyes (kiscsoportos) tréning követ.

Végül egy 50 órás gyakorlati rész segít az elméleti alapok mélyebb megértésében és a készségek alkalmazásában.

A képzés megtanítja az odafigyelés folyamatának legfontosabb alapelveit, tartalmazva az interaktív, kétirányú folyamatok gyakorlását is. Az „értő hallgató” profiljának 6 minőségi jellemzőjét határoztuk meg

Alapelvek

A figyelő meghallgatás folyamatos váltás a követés és az irányítás között. (Milton Erickson)

A figyelmes hallgató értékelés, ítélet nélkül tud magyarázni, átfogalmazni vagy visszatükrözni. (Carl Rogers)

Az értő hallgató felismeri és el tudja különíteni a másik személy érzékeléseit, érzéseit, ítéleteit a sajátjaitól. (F. Schulz von Thun)

A figyelő hallgató hasznos kérdésekkel segíti a másik személyt, hogy az jobban értse a témát. (Watzlawick et al.)

A figyelő hallgató manipulálás, befolyásolás nélkül irányítja a beszélgetést.

Interaktív tényezők

  • Belső irányultság (figyelés önmagunkra)
  • Külső irányultság (figyelem a másik fél felé)
  • Aktív viselkedés (amíg mi beszélünk)
  • Passzív viselkedés (amíg figyelünk)

A meghallgatás nem lesz teljes/tökéletes, amíg a négy összetevőből az egyik nincs egyensúlyban a többivel. A megfelelő odafigyeléshez mind a négy tényezőnek aktív egyensúlyban kell lennie.

30

óra

online képzés, önálló felkészülés

40

óra

személyes, gyakorlati képzés

50

óra

tapasztalati és gyakorlati képzés, hospitálás

16

különböző készség

kompetencia az értő meghallgatáshoz

Elméleti, tudományos háttér

Felmérés – Értékelés – Tananyag

Mik a jellemzői az értő meghallgatásnak?

Az Empowering projekt keretén belül egy képzést dolgoztunk ki az értő meghallgatás komponenseinek fejlesztésére az érzelmi jóllét és krízisintervenció területén, a telefonos lelki elsősegély szolgálatok és az egészségügyben dolgozó szakemberek igényeire alapozva.

A képzési anyag kifejlesztése előtt fel akartuk térképezni, hogy a különböző területeken dolgozó önkéntesek és szakemberek mit tekintenek fontos jellemzőnek ahhoz, hogy valakiből „értő hallgató” váljon. Ennek érdekében összeállítottunk egy kérdőívet, hogy megalkossuk a profilját az értő hallgatónak és meghatározzuk a fejlesztendő területeket, amelyek ennek eléréhez szükségesek. A lap jobb oldalán található a felmérés eredményeként kapott legfontosabb készségek listája, feltüntetve, hogy a válaszolók hány százaléka jelölte meg.

A felmérés eredményeit felhasználva készült el a képzés az értő meghallgatás készségének megerősítésére illetve fejlesztésére. A tréning hatékonyságának mérésére felmérést végeztünk a tréning megkezdése előtt és a végén egyaránt. Az így gyűjtött információ segített a végleges képzés kialakításában.

A legvégén készítettünk egy elemzést a tudásszint és a készségek fejlődéséről.

Empátia0%
Érzelmi stabilitás0%
Erőforrások kihasználása0%
Aktív odafigyelés0%
A beszélgetés irányítása0%
Tisztelet0%

EmPoWEring

A projekt szervezői:

IFOTES Europe – Germany
www.ifotes.org

Studio Rucli – Italy
www.studiorucli.it

Tudományos, kutató partnerek:

Nederlands Instituut Voor Onderzoek van de Gezondheitdszorg
(NIVEL) – Netherland
www.nivel.nl

Scuola Nazionale Servizi Foundation – Italy
www.scuolanazionale-servizi.it

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (UHEI) – Germany
www.uni-heidelberg.de

Végeken Egészséglélektani Alapítvány – Hungary
www.vegeken.hu

Partner lelki elsősegély telefonszogálatok:

Telefono Amico Italia (national federation)
www.telefonoamico.it

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, LESZ, Hungary (national federation)
www.sos116-123.hu

Kath. TS Munich (local TES post)
www.telefonseelsorge-muenchen-kath.de

Sensoor Rotterdam (local TES post)
www.sensoor.nl

Kapcsolat

IFOTES Europe e.V.
Stefan Schumacher
s.schumacher@ifotes.org

call: +49 2331 17773
Dödterstraße 10
DE 58095 Hagen

If you want to use or support listening skills, or train and certify learners in listening skills, you can become a member of our network by signing the Memorandum of Understanding.