Welkom op de website „Listening-skills“, Luistervaardigheden

Welkom op het educatieve pad voor emotioneel welzijn

Wij hechten grote waarde aan ieders recht om gehoord te worden en om emotionele steun te ontvangen op het moment dat dit gewenst is en wij geloven dat luisteren een kerncompetentie is die bijdraagt aan emotioneel welzijn, zowel in privé als in zakelijke situaties.

Deze website presenteert een project van organisaties op het gebied van emotionele steun en crisisinterventie in samenwerking met onderzoeksinstituten uit vier verschillende landen.

Het doel van dit project is om alle luistervaardigheden uit het werkveld van luistercentra in Europa samen te voegen volgens wetenschappelijke criteria, en om een training samen te stellen van 120 uur, waarin de basiscompetenties van het luisteren centraal staan. De effectiviteit van deze training is middels voor- en nameting wetenschappelijk onderzocht.

IFOTES EUROPE Logo
European Union Erasmus Plus Logo
IFOTES EUROPE Logo
European Union Erasmus Plus Logo
Icon with an ear

Luisteren

Heb je ooit met een vriend over een probleem gepraat en gerealiseerd dat hij of zij niet in staat is om te begrijpen waarom het probleem belangrijk voor je is.

Project

Het project brengt ook de 92 organisaties in kaart die emotionele steun bieden in Europa, in het bijzonder in de 4 landen waar de partners zijn gevestigd.

Training

De training omvat een module van 30 uur gemengd theoretisch leren, gevolgd door 40 uur face-to-face groepstraining.

Luisteren

Icon with an earHeb je ooit met een vriend over een probleem gepraat en gerealiseerd dat hij of zij niet in staat is om te begrijpen waarom het probleem belangrijk voor je is.

Heb je ooit een idee gedeeld met anderen dat veel verwarring veroorzaakte? Of iemand beschuldigt je plotseling  ervan dat je niet goed kunt luisteren naar zijn of haar behoefte? Wat is er aan de hand in deze situaties?

Het antwoord is: miscommunicatie – in een of andere vorm hebben we het allemaal weleens meegemaakt. Het kan leiden tot verwarring, misverstanden, vijandigheid of een verstoorde relatie.

Goed luisteren is een van de belangrijkste en verbazingwekkendste vaardigheden die iemand in het leven kan hebben. Toch weten maar weinigen van ons hoe we dat moeten doen, omdat niemand het ons geleerd heeft, en daarom wordt er zo weinig naar ons geluisterd.

Zoals met de meeste dingen gaat het om opleiding. Ondanks dat onze samenleving bol staat van boeken over communicatie en retoriek, is het moeilijk om een boek te vinden met de titel “de luisteraar”. Er zijn vele talenten en vaardigheden die essentieel zijn om een goede luisteraar te zijn, en die zijn belangrijk in elk soort gesprek.

Maar gelukkig zijn er een aantal basis methoden die kunnen helpen met een betere communicatie in onze dagelijkse interacties. Het gaat om het beheersen van emoties, het in evenwicht houden van waarden, het afstemmen van behoeften, respecteren van de werkelijkheid, vergaren van informatie en de juiste vragen stellen.

Deze talenten en vaardigheden zullen tijdens dit project worden verkend en gepresenteerd.

Project

Icon with Group of PeopleHet project brengt ook de 92 organisaties in kaart die emotionele steun bieden in Europa, in het bijzonder in de 4 landen waar de partners zijn gevestigd.

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd – een over de bestaande trainingsfaciliteiten op het gebied van emotionele gezondheid – een over de belangrijkste vaardigheden voor een luisteraar (572 mensen hebben hieraan deelgenomen, van organisaties die emotionele steun bieden in heel Europa).

Met de resultaten van deze onderzoeken is een profiel van een luisteraar gedefinieerd, en is een trainingsprogramma samengesteld met als doel relevante luistervaardigheden te ontwikkelen. Het programma bestaat uit 30 uur zelfstudie, 40 uur training en tot 50 uur training in de praktijk.

Door de samenwerking van de partners zijn de onderdelen van een training ontwikkeld, zoals een set van trainingsactiviteiten en oefeningen, bijbehorende multimedia, theoretisch materiaal en richtlijnen om de vooruitgang te registreren en te bevorderen in het betreffende werkgebied van de mensen die de training volgen.

Voor erkenning in het werkterrein van emotionele gezondheid en luisteren, wordt de hele training aangeboden in de vorm van een trainingshandleiding die de talenten en vaardigheden beschrijft die worden getraind.

Training

Icon with Group of PeopleDe training omvat een module van 30 uur gemengd theoretisch leren, gevolgd door 40 uur face-to-face groepstraining.

In de vervolgfase wordt de theoretische kennis verdiept, en zal een overdracht plaatsvinden van de geleerde vaardigheden naar de doelgroep.

In de training worden de belangrijkste principes van het luister proces aangeleerd, mede door de bijbehorende interactieve elementen. Op basis hiervan zijn 6 kwaliteitskenmerken voor goed luisteren te onderscheiden als karakter profielen.

Kenmerken:

Een goede luisteraar schakelt voortdurend tussen volgen en leiden (Milton Erickson)

Een goede luisteraar vat samen zonder beoordeling of veroordeling (Carl Rogers)

Een goede luisteraar herkent, onderscheidt en identificeert de waarnemingen, emoties en inschattingen van de ander (F. Schulz von Thun)

Door de juiste vragen te stellen is een goede luisteraar in staat de andere persoon en het onderwerp beter te begrijpen (Watzlawick et al.)

Een goede luisteraar leidt het gesprek zonder het te manipuleren (diversen)

Interactieve elementen:

  • Interne oriëntatie (bij jezelf blijven)
  • Externe oriëntatie (bij de ander blijven)
  • Actief gedrag (tijdens het praten)
  • Passief gedrag (tijdens het luisteren)

Om goed te luisteren moeten al deze elementen actief en in balans zijn.

30

uur

theoretisch leren
40

uur

praktische training
50

uur

verdieping en overdracht
16

verschillende vaardigheden

deskundigheid in luisteren

Wetenschappelijke achtergrond

Onderzoeken – Metingen – Leerplan

Wat is het profiel van een luisteraar?

Binnen het Empowering Project ontwikkelen we een training voor luistervaardigheden op het gebied van emotioneel welzijn en crisis interventie, met de nadruk op vrijwilligers binnen de Telefonische Hulplijn en professionals in de gezondheidszorg.

Voor de training wilden we eerst leren wat zowel vrijwilligers als professionals in verschillende settingen beschouwen als belangrijke aspecten van goed luisteren. Voor dat doel hebben we een vragenlijst ontwikkeld om een profiel te schetsen van een goede luisteraar, en we hebben de scholingsbehoefte vastgesteld om luistervaardigheden te verbeteren. Hier boven vindt u de belangrijkste profiel elementen die we gevonden hebben.

De uitkomsten van het onderzoek hebben we gebruikt voor het ontwikkelen van de training voor luistervaardigheden. Om de effectiviteit van de training te meten is er een toetsing zowel voor als na de training. Met de verkregen informatie zal de training worden geoptimaliseerd.

Na afloop zal een meting plaatsvinden van de behaalde leerdoelen in kennis, vaardigheden en talenten.

Empathie0%
Emotionele Stabiliteit0%
Hulpbronnen aanboren0%
Actief Luisteren0%
Het gesprek leiden0%
Respect0%

EmPoWEring

Coordinating partners:

IFOTES Europe – Germany
www.ifotes.org

Studio Rucli – Italy
www.studiorucli.it

Scientific Partners:

Nederlands Instituut Voor Onderzoek van de Gezondheitdszorg
(NIVEL) – Netherland
www.nivel.nl

Scuola Nazionale Servizi Foundation – Italy
www.scuolanazionale-servizi.it

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (UHEI) – Germany
www.uni-heidelberg.de

Végeken Alapítvány – Hungary
vegeken.magtud.hu

Helpline Partners:

Telefono Amico Italia (national federation)
www.telefonoamico.it

LESZ, Hungary (national federation)
www.sos505.hu

Kath. TS Munich (local TES post)
www.telefonseelsorge-muenchen-kath.de

Sensoor Rotterdam (local TES post)
www.sensoor.nl

Contact

IFOTES Europe e.V.
Stefan Schumacher
s.schumacher@ifotes.org

call: +49 2331 17773
Dödterstraße 10
DE 58095 Hagen

If you want to use or support listening skills, or train and certify learners in listening skills, you can become a member of our network by signing the Memorandum of Understanding.

Welkom op de website „Listening-skills“, Luistervaardigheden

Welkom op het educatieve pad voor emotioneel welzijn

Wij hechten grote waarde aan ieders recht om gehoord te worden en om emotionele steun te ontvangen op het moment dat dit gewenst is en wij geloven dat luisteren een kerncompetentie is die bijdraagt aan emotioneel welzijn, zowel in privé als in zakelijke situaties.

Deze website presenteert een project van organisaties op het gebied van emotionele steun en crisisinterventie in samenwerking met onderzoeksinstituten uit vier verschillende landen.

Het doel van dit project is om alle luistervaardigheden uit het werkveld van luistercentra in Europa samen te voegen volgens wetenschappelijke criteria, en om een training samen te stellen van 120 uur, waarin de basiscompetenties van het luisteren centraal staan. De effectiviteit van deze training is middels voor- en nameting wetenschappelijk onderzocht.

IFOTES EUROPE Logo
European Union Erasmus Plus Logo
IFOTES EUROPE Logo
European Union Erasmus Plus Logo
Icon with an ear

Luisteren

Heb je ooit met een vriend over een probleem gepraat en gerealiseerd dat hij of zij niet in staat is om te begrijpen waarom het probleem belangrijk voor je is.

Project

Het project brengt ook de 92 organisaties in kaart die emotionele steun bieden in Europa, in het bijzonder in de 4 landen waar de partners zijn gevestigd.

Training

De training omvat een module van 30 uur gemengd theoretisch leren, gevolgd door 40 uur face-to-face groepstraining.

Luisteren

Icon with an earHeb je ooit met een vriend over een probleem gepraat en gerealiseerd dat hij of zij niet in staat is om te begrijpen waarom het probleem belangrijk voor je is.

Heb je ooit een idee gedeeld met anderen dat veel verwarring veroorzaakte? Of iemand beschuldigt je plotseling  ervan dat je niet goed kunt luisteren naar zijn of haar behoefte? Wat is er aan de hand in deze situaties?

Het antwoord is: miscommunicatie – in een of andere vorm hebben we het allemaal weleens meegemaakt. Het kan leiden tot verwarring, misverstanden, vijandigheid of een verstoorde relatie.

Goed luisteren is een van de belangrijkste en verbazingwekkendste vaardigheden die iemand in het leven kan hebben. Toch weten maar weinigen van ons hoe we dat moeten doen, omdat niemand het ons geleerd heeft, en daarom wordt er zo weinig naar ons geluisterd.

Zoals met de meeste dingen gaat het om opleiding. Ondanks dat onze samenleving bol staat van boeken over communicatie en retoriek, is het moeilijk om een boek te vinden met de titel “de luisteraar”. Er zijn vele talenten en vaardigheden die essentieel zijn om een goede luisteraar te zijn, en die zijn belangrijk in elk soort gesprek.

Maar gelukkig zijn er een aantal basis methoden die kunnen helpen met een betere communicatie in onze dagelijkse interacties. Het gaat om het beheersen van emoties, het in evenwicht houden van waarden, het afstemmen van behoeften, respecteren van de werkelijkheid, vergaren van informatie en de juiste vragen stellen.

Deze talenten en vaardigheden zullen tijdens dit project worden verkend en gepresenteerd.

Project

Icon with Group of PeopleHet project brengt ook de 92 organisaties in kaart die emotionele steun bieden in Europa, in het bijzonder in de 4 landen waar de partners zijn gevestigd.

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd – een over de bestaande trainingsfaciliteiten op het gebied van emotionele gezondheid – een over de belangrijkste vaardigheden voor een luisteraar (572 mensen hebben hieraan deelgenomen, van organisaties die emotionele steun bieden in heel Europa).

Met de resultaten van deze onderzoeken is een profiel van een luisteraar gedefinieerd, en is een trainingsprogramma samengesteld met als doel relevante luistervaardigheden te ontwikkelen. Het programma bestaat uit 30 uur zelfstudie, 40 uur training en tot 50 uur training in de praktijk.

Door de samenwerking van de partners zijn de onderdelen van een training ontwikkeld, zoals een set van trainingsactiviteiten en oefeningen, bijbehorende multimedia, theoretisch materiaal en richtlijnen om de vooruitgang te registreren en te bevorderen in het betreffende werkgebied van de mensen die de training volgen.

Voor erkenning in het werkterrein van emotionele gezondheid en luisteren, wordt de hele training aangeboden in de vorm van een trainingshandleiding die de talenten en vaardigheden beschrijft die worden getraind.

Training

Icon with Group of PeopleDe training omvat een module van 30 uur gemengd theoretisch leren, gevolgd door 40 uur face-to-face groepstraining.

In de vervolgfase wordt de theoretische kennis verdiept, en zal een overdracht plaatsvinden van de geleerde vaardigheden naar de doelgroep.

In de training worden de belangrijkste principes van het luister proces aangeleerd, mede door de bijbehorende interactieve elementen. Op basis hiervan zijn 6 kwaliteitskenmerken voor goed luisteren te onderscheiden als karakter profielen.

Kenmerken:

Een goede luisteraar schakelt voortdurend tussen volgen en leiden (Milton Erickson)

Een goede luisteraar vat samen zonder beoordeling of veroordeling (Carl Rogers)

Een goede luisteraar herkent, onderscheidt en identificeert de waarnemingen, emoties en inschattingen van de ander (F. Schulz von Thun)

Door de juiste vragen te stellen is een goede luisteraar in staat de andere persoon en het onderwerp beter te begrijpen (Watzlawick et al.)

Een goede luisteraar leidt het gesprek zonder het te manipuleren (diversen)

Interactieve elementen:

  • Interne oriëntatie (bij jezelf blijven)
  • Externe oriëntatie (bij de ander blijven)
  • Actief gedrag (tijdens het praten)
  • Passief gedrag (tijdens het luisteren)

Om goed te luisteren moeten al deze elementen actief en in balans zijn.

30

uur

theoretisch leren
40

uur

praktische training
50

uur

verdieping en overdracht
16

verschillende vaardigheden

deskundigheid in luisteren

Wetenschappelijke achtergrond

Onderzoeken – Metingen – Leerplan

Wat is het profiel van een luisteraar?

Binnen het Empowering Project ontwikkelen we een training voor luistervaardigheden op het gebied van emotioneel welzijn en crisis interventie, met de nadruk op vrijwilligers binnen de Telefonische Hulplijn en professionals in de gezondheidszorg.

Voor de training wilden we eerst leren wat zowel vrijwilligers als professionals in verschillende settingen beschouwen als belangrijke aspecten van goed luisteren. Voor dat doel hebben we een vragenlijst ontwikkeld om een profiel te schetsen van een goede luisteraar, en we hebben de scholingsbehoefte vastgesteld om luistervaardigheden te verbeteren. Hier boven vindt u de belangrijkste profiel elementen die we gevonden hebben.

De uitkomsten van het onderzoek hebben we gebruikt voor het ontwikkelen van de training voor luistervaardigheden. Om de effectiviteit van de training te meten is er een toetsing zowel voor als na de training. Met de verkregen informatie zal de training worden geoptimaliseerd.

Na afloop zal een meting plaatsvinden van de behaalde leerdoelen in kennis, vaardigheden en talenten.

Empathie0%
Emotionele Stabiliteit0%
Hulpbronnen aanboren0%
Actief Luisteren0%
Het gesprek leiden0%
Respect0%

EmPoWEring

Coordinating partners:

IFOTES Europe – Germany
www.ifotes.org

Studio Rucli – Italy
www.studiorucli.it

Scientific Partners:

Nederlands Instituut Voor Onderzoek van de Gezondheitdszorg
(NIVEL) – Netherland
www.nivel.nl

Scuola Nazionale Servizi Foundation – Italy
www.scuolanazionale-servizi.it

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (UHEI) – Germany
www.uni-heidelberg.de

Végeken Alapítvány – Hungary
vegeken.magtud.hu

Helpline Partners:

Telefono Amico Italia (national federation)
www.telefonoamico.it

LESZ, Hungary (national federation)
www.sos505.hu

Kath. TS Munich (local TES post)
www.telefonseelsorge-muenchen-kath.de

Sensoor Rotterdam (local TES post)
www.sensoor.nl

Contact

IFOTES Europe e.V.
Stefan Schumacher
s.schumacher@ifotes.org

call: +49 2331 17773
Dödterstraße 10
DE 58095 Hagen

If you want to use or support listening skills, or train and certify learners in listening skills, you can become a member of our network by signing the Memorandum of Understanding.